LIBOR

(stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie)