WIBOR

(wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym)