małżeństwo

(związek kobiety i mężczyzny, posiadających równe prawa względem siebie.)
Synonimy: małżonkowie, mąż i żona, związek małżeński