14. emerytura

Synonimy: 14 emerytura, czternasta emerytura