Zmiany upraszczające rozliczenie VAT

Na stronie internetowej RCL opublikowano projekt zmieniający ustawę o VAT, zwany SLIM VAT 3. Jest to kolejny pakiet zmian upraszczających rozliczenia VAT, który zasadniczo należy ocenić pozytywnie.

Wśród zmian ocenianych pozytywnie należy wymienić m.in.:
*podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro;
*modyfikację przepisów dotyczących przeliczania waluty obcej z faktur korygujących, w tym ze zbiorczych faktur korygujących;
*zwiększenie kwoty podatku naliczonego w ramach odliczenia z uwzględnieniem proporcji i prewspółczynnika;
*rezygnację z obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego (w formie protokołu) proporcji do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotów, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, a także podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika, którzy rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności.
Dodano: Czwartek, 25 sierpnia 2022 (14:37)
Źródło: MarketNews24- MarketNews24
Więcej na temat:VAT

Reklama