"Trzeba udostępnić terminal LPG w Gdańsku do komercyjnego użytku"

Branża gazu LPG w Polsce jest oparta o prywatne, często rodzinne firmy, które od 30 lat budują rynek, zaufanie konsumentów – ale również inwestują w infrastrukturę. W obecnej sytuacji, kiedy rząd zadeklarował wprowadzenie sankcji na gaz z Rosji – szczególnie istotne jest to, aby wszystkie koncesjonowane przedsiębiorstwa miały w Polsce równy dostęp do infrastruktury. Ponieważ kierunki, z których będzie importowany gaz są immanentnie związane z morzem – ważne jest aby udostępnić komercyjnie, odpłatnie, dostęp do jedynego dużego terminala LPG w Polsce w Gdańsku. W tym procesie niezwykle ważna jest współpraca między wszystkimi krajowymi podmiotami. Dlatego też Gaspol – jako główny zwolennik jak najszybszego odejścia od LPG ze wschodu, dysponujący terminalem morskim, który to terminal może przyjmować duże statki – powinien udostępnić go innym importerom na zasadach powszechnej, odpłatnej dostępności. Zasady te powinny być tożsame z tymi, które podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Gazu Płynnego stosują udostępniając swoje terminale kolejowe – w tym również Gaspolowi czy firmom ukraińskim.
Dodano: Wtorek, 14 czerwca (08:55)
Źródło: eNewsroom- eNewsroom

Reklama