Prokuratorzy będą decydować o rozwiązaniu firmy i przejęciu jej majątku przez Skarb Państwa?

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza radykalne zaostrzenie kar, które mogą być nakładane na spółki, stowarzyszenia czy fundacje. Kara może wynieść 30 mln zł, a w szczególnych przypadkach może zostać podwyższona nawet dwukrotnie.
Dodano: Poniedziałek, 7 stycznia (14:33)
Źródło: MarketNews24
Więcej na temat:prokuratura

Reklama