Pozwolenie na broń. Jakie badania należy przejść?

Psycholog Elżbieta Sideris mówi o badaniach, które są przeprowadzane u osób, ubiegających się o posiadanie broni. Dlaczego należy je powtarzać co pięć lat? Co brane jest pod uwagę podczas takich badań? – Zgodnie z ustawą jeśli osoba starająca się o pozwolenie na broń ma zaburzenia psychiczne, znaczące zaburzenia psychofizyczne lub jest uzależniona, wówczas jej prośba jest oddalana – mówi pani psycholog.

Przepisy dotyczące posiadania broni reguluje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. W jej świetle osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi spełniać następujące warunki:

- musi mieć ukończone 21 lat;

- stałe miejsce zamieszkania w Polsce

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;

- posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni, którą potwierdza orzeczenie lekarskie i psychologiczne;

- uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania;

- nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne. (Dzień Dobry TVN/x-news)
Dodano: Czwartek, 29 października 2015 (09:48)

Reklama