Polskie pomysły na pożegnanie z węglem rozmijają się z celami Unii Europejskiej

Z analizy WiseEuropa wynika, że choć 37 proc. inwestycji zawartych w planach rządu ma przyczyniać się do dekarbonizacji, to jednak jedynie 18 proc. z nich spełnia bez wątpliwości ten cel.
- Wdrażanie rządowego planu na podstawie dokumentów nieuwzględniających tych celów stwarza ryzyko nieefektywnej alokacji środków i wdrażania reform nieodpowiadających wyzwaniom – przestrzega ekspertka WiseEuropa. - W dokumencie powinny również zostać określone precyzyjne wskaźniki, za pomocą których będzie mierzony wkład w zieloną i cyfrową transformację. Wskaźniki te powinny być transparentnie stosowane przy wyborze projektów, które uzyskają wsparcie.
Dodano: Środa, 14 kwietnia (17:27)
Źródło: MarketNews24- MarketNews24
Więcej na temat:Biznes | węgiel | Polska

Reklama