Od 26 czerwca trochę więcej wolności gospodarczej w handlu działkami rolnymi

26 czerwca 2019 r. wchodzi w życie nowela ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zmniejszająca ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Niestety, nie dotyczy to gruntów na terenach miast. W pierwszej kolejności nowela rozszerzyła katalog przypadków, w których możliwe będzie nabywanie nieruchomości rolnych przez podmioty nie będące rolnikami indywidualnymi, bez konieczności uzyskiwania zgody Dyrektora Generalnego KOWR, m.in., w sytuacji nabycia nieruchomości rolnej: *o powierzchni mniejszej niż 1 ha; *w toku postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego; *w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego; *w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia się spółek prawa handlowego;
Dodano: Środa, 26 czerwca (16:56)
Źródło: MarketNews24- MarketNews24

Reklama