Obniżki stóp NBP zmniejszą zyski polskich banków

Mimo że polskie banki są w bardzo dobrej kondycji, inwestowanie pieniędzy w ich akcje staje się ryzykowne. Obniżanie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych może pogorszyć dobre tegoroczne wyniki sektora, a wyceny są już wysokie. Wraz z obniżeniem oprocentowania kredytów i lokat, co zmniejszy ich atrakcyjność, spadną bankowe prowizje. Dodatkowo wynik instytucji finansowych pomniejszą obniżone opłaty interchange pobierane przy transakcjach kartami płatniczymi. W rezultacie w II półroczu zyski sektora mogą nie być już tak wysokie jak w pierwszym. – Z dużym prawdopodobieństwem będą gorsze niż te z I półrocza – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Iza Rokicka, analityk Ipopema Securities.
Dodano: Piątek, 24 października 2014 (10:54)
Źródło: INTERIA.TV- Newseria Biznes

Reklama