Nowe zaostrzenie kar dla prowadzących działalność gospodarczą

W prawie dokonywane są coraz ostrzejsze zmiany dotyczące przedsiębiorstw, dotyczące już nie tylko członków zarządu. Najnowsza wersja projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza radykalne zaostrzenie odpowiedzialności karnej członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.
Dodano: Piątek, 21 grudnia 2018 (16:56)
Źródło: MarketNews24

Reklama