Niemcy. Rekrutacja zagranicznych pracowników

Finansowana przez państwo firma rekrutacyjna nawiązuje kontakty między zagranicznymi studentami, a małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie Łużyc we wschodnich Niemczech.
Dodano: Piątek, 17 grudnia 2021 (17:04)
Źródło: Deutsche Welle- Deutsche Welle

Reklama