Mieli swobodnie pracować w Unii, a nikt ich nie chce!

Mimo wprowadzenia ustawy, która pozwala Rumunom i Bułgarom na pracę w całej Unii Europejskiej, część państw Europy Zachodniej (w tym Wielka Brytania) z niechęcią otwiera dla nich swoje granice. Brytyjczycy boją się, że napływ taniej siły roboczej ponownie osłabi ich gospodarkę, odbierając miejsca pracy obywatelom brytyjskim.

David Cameron, premier Wielkiej Brytanii, chce ograniczyć obcokrajowcom dostęp do pomocy socjalnej, co - jego zdaniem - zmniejszy ilość tak zwanej bezproduktywnej emigracji.
Dodano: Środa, 5 lutego 2014 (16:02)
Źródło: EuroparlTV- Interia.tv
Więcej na temat:Rumuni | Bułgarzy | praca w UE | dyskryminacja

Reklama