Kulesza (Kukiz'15) o Caracalach i stosunkach z Francją (TV Interia)

Reklama