Kopiowanie dowodów osobistych przez banki jest zgodne z prawem

Zgodnie z nową ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do wdrożenia mechanizmów, które mają zapobiec praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Na przykład banki w tym celu mogą wykonać kopię dowodu osobistego.
Dodano: Czwartek, 5 września (12:24)
Źródło: Infowire.pl- infoWire.pl

Reklama