Jak wdrożyć w Polsce nową unijną dyrektywę o cyberbezpieczeństwie?

Wkrótce ma wejść w życie dyrektywa NIS 2, która istotnie zmieni regulacyjny krajobraz cyberbezpieczeństwa. Zgodnie z NIS 2 ocena ryzyka – m.in. usług i produktów ICT – wykonywana będzie na szczeblu UE i przy udziale przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich. Takie rozwiązanie pozwala na koordynację działań oraz budowanie jednolitych standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. Polska będzie miała obowiązek implementacji i wdrożenia NIS 2. W tym kontekście należy się zastanowić, dlaczego unijny ustawodawca zdecydował się na dokonanie zmiany i wprowadzenie nowej dyrektywy – pomimo, że od wprowadzenia dyrektywy NIS wcale nie minęło tak dużo czasu.
Dodano: Piątek, 2 grudnia 2022 (11:51)
Źródło: eNewsroom- eNewsroom
Reklama