IPF – groźna choroba szerzej nieznana Polakom

Idiopatyczne włóknienie płuc to przewlekła i nieuleczalna choroba, dotykająca głównie osoby starsze. Rozwija się w pęcherzykach płucnych powodując ich włóknienie. Chorzy mają coraz większe trudności z oddychaniem, często kaszlą. Aby móc kontrolować przebieg choroby, ważna jest jak najwcześniejsza diagnoza. Niestety, w dużej mierze przychodzi ona zbyt późno lub nie jest właściwa. Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF od lat angażuje się w szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej tej choroby.
Dodano: Poniedziałek, 24 września 2018 (13:38)
Źródło: newsrm.tv

Reklama