Estoński CIT: Szansa na niższy podatek czy kolejna pułapka Nowego Ładu?

Zapewne część przedsiębiorców próbując zniwelować negatywne skutki Nowego Ładu może pokusić się o skorzystanie z estońskiego CIT-u. Powinni jednak być świadomi szeregu ryzyk i ograniczeń, jakie niesie skorzystanie z tej reklamowanej przez rząd zachęty.
Marchewką w estońskim CIT jest możliwość odsunięcia w czasie opodatkowania zysku spółki do momentu wypłaty przez nią dywidendy na rzecz udziałowców oraz możliwość odliczenia przez wspólników takiej spółki od podatku należnego z tytułu otrzymanej dywidendy, określonego procenta podatku zapłaconego przez spółkę.
Dodano: Piątek, 14 stycznia (16:43)
Źródło: MarketNews24- MarketNews24

Reklama