Dzięki nowej reformie prawa będziesz lepiej chroniony w sieci

„Tak” dla wprowadzenia jednolitych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Od maja 2018 r. każdemu obywatelowi Unii Europejskiej będzie przysługiwało prawo zarówno do łatwiejszego dostępu do gromadzonych o nim danych, jak i do wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Dodano: Czwartek, 15 września 2016 (12:48)
Źródło: Infowire.pl- infoWire.pl

Reklama