Bloomberg: Amerykanie będą przestrzegać zobowiązań klimatycznych z porozumienia parsykiego

Reklama