BioLPG paliwem przyszłości

Spośród wielu paliw, które gospodarstwa domowe wykorzystują do ogrzania się, warto zwrócić uwagę na gaz płynny LPG – a w szczególności na bioLPG. Jest to paliwo przyszłości, które będzie zwiększało swoje znaczenie w najbliższych latach. Wynika to przede wszystkim z regulacji unijnych, które będą wymagały od budynków mieszkalnych osiągnięcia zeroemisyjności w okolicach 2030 roku. BioLPG jest paliwem, które w zdecydowanej większości będzie pochodziło z wykorzystania odpadów. W związku z tym będziemy mieli do czynienia z zamknięciem obiegu – odpady, które już nie będą mogły podlegać ponownemu wykorzystaniu i użyciu w innych produktach – będą mogły zostać wykorzystane do stworzenia paliwa dostępnego dla celów grzewczych w piecach na gaz płynny LPG.
Dodano: Czwartek, 24 listopada 2022 (11:47)
Źródło: eNewsroom- eNewsroom
Więcej na temat:LPG
Reklama