Białorusini emigrują do Polski

Fala represji po lecie 2020 r. na Białorusi spowodowała znaczne zwiększenie emigracji z tego kraju. Polska jest jedną z głównych destynacji wyjeżdżających Białorusinów. Skalę tej imigracji bardzo wyraźnie widać w podniesionej liczbie wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce – przed 2020 r. było to kilka wniosków miesięcznie, natomiast od sierpnia ich liczba wzrosła do ok. 100 wniosków na miesiąc. Jest to tylko kropla w morzu ogólnej liczby wniosków osób ubiegających się o zezwolenie na jakąś formę pobytu.
Dodano: Wtorek, 22 czerwca (11:39)
Źródło: eNewsroom- eNewsroom

Reklama