Aktywizacja zawodowa kobiet może przynieść polskiej gospodarce nawet 180 mld zł

Od 2010 r. ponad 1 mln Polaków przeszło na emeryturę. W samym roku 2017 jest spodziewane odejście kolejnych 500 tys. Dla polskiej gospodarki to duży problem. Na rynku pracy są jednak grupy społeczne, których potencjał nie jest należycie wykorzystywany, a które mogłyby przyczynić się do rozwoju gospodarczego.
Dodano: Czwartek, 23 marca 2017 (11:52)
Źródło: Infowire.pl- infoWire.pl
Więcej na temat:gospodarka

Reklama