Żubr

(ssak)
Synonimy: rajd żubrów, zastrzelony żubr, żubr, żubr Polesław, Żubry, żubry bieszczady, Żubry są w Polsce pod ochroną, żubrzątko