ziewanie

(oznaka zmęczenia, znudzenia, niedotlenienia)