Zbigniew Ćwiąkalski

(Polityk)
Synonimy: Ćwiąkalski Zbigniew