PPK

(Pracownicze Plany Kapitałowe)
Synonimy: Pracownicze Plany Kapitałowe