"Pokaż kotku, co masz w środku"

(tytuł filmu Sławomira Kryńskiego)