PKO BP SA

(spółka GPW)
Synonimy: PKO BP, PKO BP, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski