PKB

(Produkt krajowy brutto)
Synonimy: Produkt krajowy brutto