Piotr Fronczewski

Synonimy: Franek Kimono, Fronczewski Piotr