Obława

(tytuł filmu w reż. Marcina Krzyształowicza)