Jan Filip Libicki

(Ludzie polityki)
Synonimy: Filip Jan