Elżbieta Łukacijewska

(Ludzie polityki)
Synonimy: Łukacijewska Elżbieta