Danuta Jazłowiecka

(Ludzie polityki)
Synonimy: Jazłowiecka Danuta