Chevrolet

(amerykańska marka samochodów)
Synonimy: Chevy